Bao đàn Ukulele Hộp Xanh Dương

140,000.00 125,000.00