Bao đàn Guitar Acoustic hộp cứng 8 lớp

470,000.00 430,000.00