Guitar Classic

Home/Sản phẩm/Guitar/Guitar Classic
  • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Cần Đàn: Gỗ Xoan Dây Đàn: Alice Khóa Đàn: Khóa Sắt Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Đàn, Phím, 1 Bộ Dây, Giáo Trình Guitar. Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Hồng Đào Cần Đàn: Quỹnh Dây Đàn: Korea Khóa Đàn: Taiwan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Capo, 1 Bộ Dây Korea Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Thông 2A Mặt Lưng, Hông Đàn: Hồng Đào Cần Đàn: Gỗ Xoan Dây Đàn: Korea Khóa Đàn: Taiwan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Capo, 1 Bộ Dây Korea Bảo Hành: 2 Năm Đổi trả trong vòng 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Pruce Mặt Lưng, Hông Đàn: Cẩm Indonesia Cần Đàn: Mahogany Dây Đàn: Hanabach (Germany) Khóa Đàn: Spain Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím USA, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 5 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Cần Đàn: Gỗ Xoan Dây Đàn: Alice Khóa Đàn: Khóa Sắt Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Đàn, Phím, 1 Bộ Dây, Giáo Trình Guitar Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Cần Đàn: Gỗ Xoan Dây Đàn: Alice Khóa Đàn: Khóa Sắt Phụ Kiện tặng kèm: Bao Đàn, Phím, 1 Bộ Dây, Giáo Trình Guitar Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Cedar Mặt Lưng, Hông Đàn: Mahogany Dây Đàn: Germany Khóa Đàn: Spain Xuất Xứ: Spain Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím USA, 1 Bộ Dây USA, Tuner, Capo Bảo Hành: 3 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
  • Mặt Đàn: Thông nguyên tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím USA, 1 Bộ Dây USA, Tuner Bảo Hành: 2 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí