Guitar

 • Mặt Đàn: Thông 2A Mặt Lưng, Hông Đàn: Hồng Đào Cần Đàn: Gỗ Xoan Dây Đàn: Việt Nam Khóa Đàn: Taiwan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, 1 Bộ Dây Bảo Hành: 2 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Red Cedar Mặt Lưng, Hông Đàn: Cẩm Sừng Cần Đàn: Vạn Chấn Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Tuner, Capo, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 10 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Thông 2A Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Cần Đàn: Cà Chích Dây Đàn: Alice Khóa Đàn: Khóa Sắt Phụ Kiện tặng kèm: Bao, Phím, 1 bộ Dây, Giáo Trình Guitar Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Laminate Cần Đàn:  Gỗ Xoan Dây Đàn: Alice Khóa Đàn: Khóa Sắt Phụ Kiện tặng kèm: Bao Đàn, Phím, 1 Bộ Dây, Giáo Trình Guitar. Bảo Hành: 1 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Thông nguyên tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Mahogany Cần Đàn: Gỗ Còng Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Taiwan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Tuner, Capo, 1 bộ Dây USA Bảo Hành: 2 năm Đổi trả trong vòng 7 ngày miễn phí  
 • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Gỗ Me Tây Cần Đàn: Còng Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Khóa Đúc Inox Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Tuner, Capo, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 2 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Pruce Mặt Lưng, Hông Đàn: Belly Brazil Cần Đàn: Mahogany Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Taiwan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Capo, Tuner, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 3 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn:  Pruce Mặt Lưng, Hông Đàn: Gỗ Spain Cần Đàn: Vạn Chấn Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Capo, Tuner, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 5 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Pruce Mặt Lưng, Hông Đàn: Cẩm Indonesia Cần Đàn: Maple Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Tuner, Dây USA, Capo Bảo Hành: 5 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Sitka Mặt Lưng, Hông Đàn: Gỗ Spain Cần Đàn: Vạn Chấn Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm: Bao Tốt, Phím, Capo, Tuner, 1 Bộ Dây USA Bảo Hành: 5 Năm Đổi trả trong 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Thông Mặt Lưng, Hông Đàn: Cẩm Indonesia Dây Đàn: USA Khóa đàn: Japan Phụ Kiện tặng kèm: Bao tốt, Phím USA, Một bộ đây USA, Tuner, Capo Bảo Hành: 5 năm Đổi trả trong vòng 7 ngày miễn phí
 • Mặt Đàn: Thông Nguyên Tấm Mặt Lưng, Hông Đàn: Cẩm Ấn Dây Đàn: USA Khóa Đàn: Japan Phụ Kiện Tặng Kèm:  Bao Tốt, Phím USA, 1 Bộ Dây USA, Tuner, Capo Bảo Hành: 5 Năm Đổi Trả Trong 7 Ngày Miễn Phí